AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Atcelta publiskās apspriešanas sanāksme vides pārskatam un lokālplānojumam "Jauda-2"

2020-03-03
PAZIŅOJUMS PAR STRATĒĢISKĀS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA VIDES PĀRSKATA UN LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Vides pārskata un Lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam “Jauda-2” publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2020.gada 3.marta līdz 2020.gada 2.aprīlim.

Saskaņā ar 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", Vides pārskata un lokālplānojuma "Jauda-2" publiskās apspriešanas sapnāksme šā gada 16.martā nenotiks. 

Materiāli pieejami Inčukalna novada domes mājas lapā www.incukalns.lv, un portālā www.geolatvija.lv, un www.tapis.gov.lv, drukātā veidā - Inčukalna novada pašvaldībā, Atmodas ielā 4, Inčukalnā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto  Vides pārskatu un lokālplānojuma redakciju jāiesniedz līdz 02.04.2020. (pasta zīmogs). Tie sūtāmi pa pastu vai  iesniedzami Inčukalna novada Klientu apkalpošanas centrā, Atmodas ielā  4, Inčukalnā, LV-2141. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīves  vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs vai elektroniski nosūtot uz e-pasta adresēm: dome@incukalns.lv līdz 2020.gada 1.aprīlim. Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu izstrādā SIA “Grupa 93”, tālrunis 29545377.  Lokālplānojumu izstrādā SIA „Knokk Knokk”, tālrunis 26435952.  Saziņai ar Inčukalna novada būvvaldi tālrunis 62007232.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

 Sludinājums par publiskās apspriešanas noteikumiem ir publicēts "Rīgas Apriņķa Avīzē" 2020.gada 6.marta izdevuma, 3.lpp.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam