AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Kopš aprīļa iespējams no Kadastra informācijas sistēmas bez maksas dzēst informāciju par dabā neesošu būvi

2020-04-06

Inčukalna novada Būvvalde informē, ja Jūsu īpašumā ir būves, kas dabā vairs nav saglabājušās, bet Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā  (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) tās vēl ir reģistrētas, tad saskaņā ar Valsts zemes dienesta jaunāko informāciju, no 2020.gada 1.aprīļa ir iespēja šādas būves no Kadastra informācijas sistēmas dzēst bez maksas, ja Kadastra informācijas sistēmā ar datu apmaiņas servisu no Būvniecības informācijas sistēmas saņemtas ziņas par būves neesību. Šajos gadījumos datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā notiks automātiski, bez maksas un bez ierosinātāja iesnieguma. Līdz ar to, ja Kadastra informācijas sistēmā tiks saņemta informācija no Būvniecības informācijas sistēmas, ierosinātājam vairs nebūs jāvēršas Dienestā ar iesniegumu, lai ierosinātu būves dzēšanu.

Taču gadījumā, ja Kadastra informācijas sistēmā datu apmaiņas ietvaros izdzēstā būve ir ierakstīta arī zemesgrāmatā, tad īpašniekam ar attiecīgu lūgumu jāvēršas attiecīgajā pilsētas (rajona) tiesā, lai dzēstu ierakstu par būvi arī zemesgrāmatā.

Papildus informējam, ka no 2020.gada 1.aprīļa ir nodrošināta datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā, ja ar datu apmaiņas servisu no Būvniecības informācijas sistēmas saņemtas ziņas par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu. Arī šajos gadījumos datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā notiks automātiski, bez maksas un bez ierosinātāja iesnieguma.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam Jūs sazināties ar Inčukalna novada Būvvaldi, rakstot uz e-pastu buvvalde@incukalns.lv vai zvanot pa tālruni 67977232.

Inčukalna novada Būvvalde

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam