AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums.

attēls

Inčukalna novadā Covid-19 krīzes skartās ģimenes (personas) varēs saņemt 80 eiro pabalstu

2020-04-16

Inčukalna novadā deklarētās Covid-19 izraisītās krīzes skartās ģimenes (personas) varēs saņemt  80 eiro lielu pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai, 15.aprīļa domes sēdē lēma deputāti.

Inčukalna novada Sociālā dienesta vadītāja Zinaīda Gofmane īpaši akcentē, ka šo pabalstu varēs saņemt tikai tās Inčukalna novadā deklarētās personas, kuras nonākušas īslaicīgās grūtībās Covid-19 radītu apstākļu dēļ. Šis pabalsts nepienāksies, piemēram, cilvēkiem, kuri bez darba bija pirms valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas. “No šiem 80 eiro pusi segs valsts, bet atlikušo pusi nodrošinās pašvaldības finansējums,” skaidroja Sociālā dienesta vadītāja. 

Krīzes situācijas palīdzību var saņemt Inčukalna novadā deklarētas personas, kuras nonākušas īslaicīgās grūtībās Covid-19 radītu apstākļu dēļ, ja:

 • persona zaudējusi ienākumus ārkārtējās situācijas laikā, piemēram, atrodoties bezalgas atvaļinājumā, personai piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, kā arī citas personas, kas zaudējušas ienākuma avotu Covid-19 radītu apstākļu dēļ;
 • ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
 • ja ģimene atrodas vai atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļi;
 • citi gadījumi Covid-19 radītu apstākļu dēļ.

Domes sēdē nolemts, ka ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, ir tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā Covid-19 radītu apstākļu dēļ līdz trīs mēnešiem šādā apmērā:

 • 80 eiro personai un 80 eiro katrai apgādībā esošai personai mēnesī, ja ģimenē viena darbspējīgā persona ir zaudējusi ienākumus;
 • 80 eiro mēnesī katram ģimenes loceklim, ja visas ģimenē esošās darbspējīgās personas ir zaudējušas ienākumus.

Pabalstu var saņemt Inčukalna novadā deklarētās personas, kuras nonākušas īslaicīgās grūtībās Covid-19 radītu apstākļu dēļ, šādā kārtībā:

 • Pabalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Inčukalna novada Sociālajā dienestā ne vēlāk kā viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kurā personai radusies krīzes situācija un kuram pievienoti dokumenti vai informācija par apstākļiem, kas radījuši personas nonākšanu krīzes situācijā Covid-19 radītu apstākļu dēļ;
 • Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests izvērtē personas krīzes situācijas apstākļus un tā ietekmi uz personas spējām nodrošināt sev un saviem ģimenes locekļiem pamatvajadzības, nepieciešamības gadījumā pieprasot personai papildus pamatojošos dokumentus;
 • Lēmumu par pabalstu krīzes situācijā vai atteikumu to piešķirt Sociālais dienests pieņem piecu darba dienu laikā pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas;
 • Pabalsta saņēmējs vienas darba dienas laikā informē Sociālo dienestu par pārmaiņām krīzes situācijā, kas ietekmē tiesības uz šo pabalstu;
 • Sociālais dienests ir tiesīgs dokumentus vai informāciju pieprasīt lēmuma saņēmējam atkārtoti gadījumā, ja pabalsta izmaksa ilgst vairāk kā vienu mēnesi;
 • Sociālais dienests pabalstu pārtrauc izmaksāt brīdī, kad iestājušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta izmaksa.

Pabalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt nepamatoti saņemto pabalstu, ja Sociālais dienests konstatē, ka attiecīgais pabalsts ir nepamatoti izmaksāts pabalsta saņēmēja vainas dēļ, viņam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai arī nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu.

Pabalsts piemērojams ar 2020.gada 22.martu un ir spēkā laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, kā arī vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Atgādinām, ka iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt visu aktuālo informāciju par Inčukalna novada domes un Inčukalna novada Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu izsludinātās ārkārtas situācijas laikā pašvaldības tīmekļvietnē www.incukalns.lv, kā arī Sociālā dienesta tīmekļvietnē www.sdincukalns.lv.

Aila Ādamsone, Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam