AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Pagarināts vides pārskata un lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam "Jauda-2" publiskās apspriešanas laiks. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 28.maijā

2020-05-28

Pagarināts vides pārskata un lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam "Jauda-2" publiskās apspriešanas laiks. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 28.maijā

PAZIŅOJUMS PAR STRATĒĢISKĀS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA VIDES PĀRSKATA UN LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Vides pārskata un Lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam “Jauda -2” publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2020.gada 3.marta un pagarināts līdz 30.maijam.

  • Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 28.maijā plkst.17.00 Atmodas ielā 1a, Inčukalna Tautas namā.
  • Materiāli pieejami Inčukalna novada domes mājas lapā www.incukalns.lv un vienotajā ģeotelpiskās informācijas sistēmas vietnē www.geolatvija.lv, saite uz dokumentiem:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17346
    • SIVN Vides pārskata materiāli, kā arī sabiedriskās apspriešanas videoprezentācija pieejama www.incukalns.lv, kā arī Vides pārskata izstrādātāja SIA "Grupa93" interneta mājas lapā  www.grupa93.lv.

  • Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto  Vides pārskatu un lokālplānojuma redakciju jāiesniedz līdz 30.05.2020. (pasta zīmogs). Tie sūtāmi pa pastu vai  iesniedzami elektroniski uz e pasta adresi: dome@incukalns.lv Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīves  vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Vides pārskata prezentāciju audio formātā iespējams noklausīties šeit >

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu izstrādā SIA “Grupa 93”, tālrunis 29545377.

Lokālplānojumu izstrādā SIA „Knokk Knokk”, tālrunis 26435952. 

Saziņai ar Inčukalna novada būvvaldi e-pasts maija.berzina@incukalns.lv vai mob.tālrunis 27343232

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam