AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

Tiks sākta "Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam" dokumenta izstrāde

2021-02-02

Tiks sākta "Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam" dokumenta izstrāde, ko saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas izsludinātā iepirkuma "Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam un attīstības programmas 20201.-2027.gadam izstrāde" rezultātu veiks SIA "Metrum".

Paredzēts, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde ilgs līdz 2021.gada oktobrim.

Pirms ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes sākšanas, bija nepieciešams izstrādāt un apstiprināt Darba uzdevumu, kas tika apstiprināts ar Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 2020.gada 30.oktobra lēmumu "Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam un Siguldas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam Darba uzdevumu apstiprināšanu".

Par "Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam" izstrādes vadītāju noteikta Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja. Savukārt vadības grupas sastāvā darbosies Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils domju priekšsēdētāji vai to vietnieki, izpilddirektori vai to vietnieki, Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja, Inčukalna novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs, Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja, Mālpils novada pašvaldības Attīstības un īpašumu daļas vadītāja.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9.pantu, jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādi līdz 2021.gada 30.jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Jaunveidojamā Siguldas novadā, kurā apvienosies Inčukalna, Krimuldas, Mālpils un Siguldas novads, lielākais iedzīvotāju skaits ir Siguldas novadā.

Ar Inčukalna novada domes sēdes protokola izrakstu "Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam izstrādes uzsākšanu" var iepazīties  šeit >

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam