AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums.

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas diplomdarbi vizuāli plastiskajā mākslā