AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas uz izglītojamo 2021.gadā privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs

Inčukalna novada domes deputāti 2021.gada 20.janvāra domes sēdē apstiprinājuši Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu pirmskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas privātai izglītības iestādei 2021.gadam.

Ar 2021.gada 1.februāri Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu bērnu (izglītojamo) 2021.gadā privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs šādā apmērā:

  • viena izglītojamā no 1,5 līdz 4 gadu vecumam pirmskolas izglītības programmas izmaksas atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" 7.4 punktam ir - EUR 223,22 (divi simti divdesmit trīs euro, 22 centi).
  • viena izglītojamā vecumā no 5 gadiem obligātās sagatavošanas pamatizglītības ieguvei pirmskolas izglītības programmas izmaksas atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" 7.5punktam ir - EUR 161,14 (viens simts sešdesmit viens euro, 14 centi).

​Pielikums ar tabulu "Inčukalna novada izglītības iestāžu izdevumi 2021.gadam."

Ar domes sēdes protokola izrakstu "Par Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu pirmskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksām privātai izglītības iestādei 2021.gadam" var iepazīties šeit >