AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Labklājības ministrija: Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā. No 25. līdz 28. martam Ādažu poligonā norisināsies militārās mācības “Iron Spear 2020”, 26.martā kaujas šaušanas vingrinājumi notiks arī diennakts tumšajā laikā Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis” Vangažos

PII "Jancis" vadītāja: Kadrija Janisele
Tālrunis: 67995292, 26516744
E-pasts: pii_jancis@incukalns.lv
 
Izglītības metodiķe: Kitija Meikšāne
Tālrunis: 67995278
 
Medmāsa: Aleksandra Cibuļska
Tālrunis: 67995278
 
Logopēds: Inita Liepa
Darba laiks: pirmdienās no pl.8.00 līdz 14.00
Tālrunis: 67995278
 
PII "Jancis" adrese:
Smilšu iela 2, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
Iestādes e-pasts: pii_jancis@incukalns.lv
 
 
 

Inčukalna novada Vangažu pirmsskolas izglītības iestādē "Jancis" ir 7 grupas. Divas no tām ar vispārējās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (kods 0101 11 21), kuru apgūst 42 bērni, bet piecas grupas ar vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 11 11), kuru apgūst 112 bērni.

2019./2020.mācību gadā obligāto 5-6 gadīgo apmācību apgūst 26.bērni.

Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem PII "Jancis"

2014.gads 2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads
26 42 43 38 5

 

No 2019.gada pedagoģisko procesu īsteno 13 pirmsskolas izglītības skolotāji. Ir mūzikas skolotājs, sporta skolotājs un logopēds. 5 pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. Iestādē strādā 22 tehniskie darbinieki.

Bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi:

  • Rudens pasākumi, izstādes par gadalaiku tēmu.
  • Mārtiņi un Lielais rudens gadatirgus.
  • Pasākums "Latvija-Tu mīļa man", izstāde "Mana pilsēta"
  • Piedalīšanās Inčukalna novada svētku gājienā
  • Ziemassvētku uzvedumi, Piparkūku darbnīcas, Meteņi, Masļeņica, Lieldienas, Mātes dienai veltīti koncerti un izstādes, Izlaiduma pasākumi.

Pedagoģiskais darbs:

2019./2020.mācību gadā galvenais uzdevums ir jaunais mācību saturs un tā ieviešana izglītības iestādē.

Papildus informāciju iespējams iegūt: