AKTUĀLI

Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis” Vangažos

Pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis” jaunā mājaslapa skatāma šeit > https://bernudarzsjancis.lv

PII "Jancis" vadītāja: Kadrija Janisele
Tālrunis: 67995292, 26516744
E-pasts: pii_jancis@incukalns.lv
 
Izglītības metodiķe: Kitija Meikšāne
Tālrunis: 67995278
 
Medmāsa: Edīte Stariņa
Tālrunis: 67995278
 
Logopēds: Inita Liepa
Darba laiks: pirmdienās no pl.8.00 līdz 14.00
Tālrunis: 67995278
 
PII "Jancis" adrese:
Smilšu iela 2, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
Iestādes e-pasts: pii_jancis@incukalns.lv
 
Lai Jaunais mācību gads atnes daudz prieka gan lieliem, gan maziem. Skolotājām un vecākiem – tikai prieku un patīkamus pārsteigumus!
 
 

Klāt septembris! Lielie un mazie "Janča" bērni uzsāks jauno mācību gadu – pavisam kopā 7 grupās.

Viena no tām ar vispārējās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (kods 0101 11 21), kuru apgūs 20 bērni, bet sešas grupas ar vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 11 11).

No 2020.gada pedagoģisko procesu īsteno 14 pirmsskolas izglītības skolotāji. Ir mūzikas skolotājs, sporta skolotājs, logopēds un sociālais pedagogs.

Bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi:

  • Rudens pasākumi, izstādes par gadalaiku tēmu.
  • Mārtiņi un Lielais rudens gadatirgus.
  • Pasākums "Latvija-Tu mīļa man", izstāde "Mana pilsēta"
  • Piedalīšanās Inčukalna novada svētku gājienā
  • Ziemassvētku uzvedumi, Piparkūku darbnīcas, Meteņi, Masļeņica, Lieldienas, Mātes dienai veltīti koncerti un izstādes, Izlaiduma pasākumi.

Papildus informāciju iespējams iegūt: