AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis” Vangažos

PII "Jancis" vadītāja: Kadrija Janisele
Tālrunis: 67995292, 26516744
E-pasts: pii_jancis@incukalns.lv
 
Izglītības metodiķe: Kitija Meikšāne
Tālrunis: 67995278
 
Medmāsa: Aleksandra Cibuļska
Tālrunis: 67995278
 
Logopēds: Inita Liepa
Darba laiks: pirmdienās no pl.8.00 līdz 14.00
Tālrunis: 67995278
 
PII "Jancis" adrese:
Smilšu iela 2, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
Iestādes e-pasts: pii_jancis@incukalns.lv
 
 
 

Inčukalna novada Vangažu pirmsskolas izglītības iestādē "Jancis" ir 7 grupas. Divas no tām ar vispārējās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (kods 0101 11 21), kuru apgūst 42 bērni, bet piecas grupas ar vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 11 11), kuru apgūst 112 bērni.

2019./2020.mācību gadā obligāto 5-6 gadīgo apmācību apgūst 26.bērni.

Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem PII "Jancis"

2014.gads 2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads
26 42 43 38 5

 

No 2019.gada pedagoģisko procesu īsteno 13 pirmsskolas izglītības skolotāji. Ir mūzikas skolotājs, sporta skolotājs un logopēds. 5 pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. Iestādē strādā 22 tehniskie darbinieki.

Bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi:

  • Rudens pasākumi, izstādes par gadalaiku tēmu.
  • Mārtiņi un Lielais rudens gadatirgus.
  • Pasākums "Latvija-Tu mīļa man", izstāde "Mana pilsēta"
  • Piedalīšanās Inčukalna novada svētku gājienā
  • Ziemassvētku uzvedumi, Piparkūku darbnīcas, Meteņi, Masļeņica, Lieldienas, Mātes dienai veltīti koncerti un izstādes, Izlaiduma pasākumi.

Pedagoģiskais darbs:

2019./2020.mācību gadā galvenais uzdevums ir jaunais mācību saturs un tā ieviešana izglītības iestādē.

Papildus informāciju iespējams iegūt: