AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Informācija pašvaldības dzīvokļu īrniekiem! Inčukalna novadā līdz 30.jūnijam neaprēķinās soda procentus par nesamaksāto īres maksu Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību.

Inčukalna pamatskola

 

Inčukalna pamatskolas direktors: Kaspars Kiris
  • Mobilais tālrunis: 28451134, fakss: 67977275
Direktora vietniece mācību jautājumos: Irēna Ņikitina
  • Mobilais tālrunis: 29145337

Inčukalna skolas vēsture meklējama senā pagātnē. Skola dibināta 1737.gadā, un sākumā tajā mācījās 2 skolnieki. Ejot laikam, skola vairākkārt mainījusi nosaukumu un ēkas. 1847. gadā uzbūvēja jaunu skolas ēku, kur par skolotāju strādāja jaunlatvietis Juris Caunītis. 1922. gadā skola tika pārcelta uz  muižas pārvaldnieka Fastana māju, kur tā atradās līdz 1967.gadam. 1967.gadā Inčukalna ciemata centrā tika nodota jaunā Inčukalna skola. Mainījušies laiki, valsts iekārtas un līdzi mainījusies arī skola. Šogad paiet 52 gadi, kopš jaunā skola vēra durvis Inčukalna skolēniem.

No 1991. gada skolu finansiāli uztur Inčukalna pašvaldība. Inčukalna pamatskola ir Inčukalna pašvaldības iestāde, kas darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, ārējiem normatīvajiem aktiem un skolā izstrādātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, Inčukalna pamatskolas nolikumu, ko apstiprina Inčukalna novada dome

2018./2019. mācību gadā skola piedāvā pamatizglītības programmu, kods 21011111, ko apgūst 263 skolēni. No tiem 1.- 4. klasēs mācās 132 skolēni, bet 5.- 9. klasēs mācās 105 skolēni. Izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem tiek piedavāta speciālā pamatizglītības programma 21015611.

Ar 2012./13. mācību gadu skola īsteno pirmsskolas izglītības programmu 01011111. 26 sešgadīgie bērni tagad mācās skolas telpās. Skolā ir 13 klašu komplekti. Vidējais skolēnu skaits klasēs ir 22 skolēni, taču skolēnu skaits klasēs ir ļoti atšķirīgs.

Plašāka informācija www.incukalnapsk.lv un Facebook: @incukalnapsk

 

SAISTĪTIE JAUNUMI