AKTUĀLI

Sportojot ārā, jāatceras par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu! Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

Kontaktu meklēšana

Inčukalna novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000068337, adrese : Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV - 2141

Tālrunis +371 67977310, fakss: +371 65507887, e-pasts: dome[at]incukalns.lv

Pašvaldības vadība
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Aivars Nalivaiko Priekšsēdētājs 67977160 67995550 aivars.nalivaiko@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Aivars Nalivaiko Priekšsēdētājs 67977160 67995550 aivars.nalivaiko@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Ludmila Vorobjova Priekšsēdētāja vietniece 67995550 25622590 ludmila.vorobjova@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Ludmila Vorobjova Priekšsēdētāja vietniece 67995550 25622590 ludmila.vorobjova@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 1, Inčukalns
Vangažu pārvalde
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Juris Jakubovskis Pārvaldes vadītājs 65795650 28608445 juris.jakubovskis@incukalns.l
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Izpilddirektors
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Oskars Kalniņš Izpilddirektors 67977381 29432381 oskars.kalnins@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Oskars Kalniņš Izpilddirektors 67977381 29432381 oskars.kalnins@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns

Kanceleja
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Indra Rafelde Kancelejas vadītāja 67977310 26181294 indra.rafelde@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Lolita Sīka Sekretāre 67977310 26446502 lolita.sika@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Jana Bluka Sekretāre Vangažu pārvaldē 67995650 25629232 parvalde@incukalns.lv jana.bluka
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Guna Drinka-Briede Klientu apkalpošanas speciāliste 65505888 66954820 guna.drinka@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Kristīne Siliņa Sekretāre 67977381 25734310 kristine.silina@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Personāldaļa
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Baiba Sproģe Personāla speciālists 67977278 baiba.sproge@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Finansu nodaļa
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Anita Aļļēna Galvenā grāmatvede 26358143 anita.allena@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Dzintra Purviņa Galvenā grāmatveža vietniece 62007415 dzintra.purvina@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Anitra Caica Vecākā algu grāmatvede 62205840 anitra.caica@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Aija Dzene Kasiere - grāmatvede 67977415 aija.dzene@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Armands Siliņš Ekonomists 27079977 armands.silins@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Inta Preimane Grāmatvede 67977187 inta.preimane@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Edīte Ansfelde Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja 26521949 edite.ansfelde@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Nodokļu inspektores
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Ina Zvirbule Galvenā nodokļu administratore 67977108 29197429 ina.zvirbule@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Egita Krūze Nodokļu administratore - kasiere 62205840 egita.kruze@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Ina Zvirbule Galvenā nodokļu administratore 67995840 29197429 ina.zvirbule@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Projektu daļa
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Margita Līce Projektu vadītāja 67977108 29486755 margita.lice@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns

Juridiskā daļa
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Roberts Straume Jurists 65509333 roberts.straume@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Karina Saukāne Juriste 67977301 28358222 karina.saukane@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads
Vidaga Daniševska Juridiskās daļas vadītāja 67977476 25766474 vidaga.danisevska@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Būvvalde
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Mārtiņš Hofmanis Būvvaldes vadītājs 67977232 29268682 martins.hofmanis@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns.
Aivars Struka Būvinspektors 67977232 29250177 aivars.struka@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Aivars Struka Būvinspektors 67977232 29250177 aivars.struka@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Mārtiņš Hofmanis Būvvaldes vadītājs 67977232 29268682 martins.hofmanis@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži.
Inga Griezne Teritorijas plānotāja 62007232 26663506 inga.griezne@incukalns.lv
Rudīte Stukle Nekustamo īpašumu speciāliste 62007232 rudite.stukle@incukalns.lv
Sociālais dienests
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Zinaīda Gofmane Sociālā dienesta vadītāja 67977466 26463106 zinaida.gofmane@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
socdienests@incukalns.lv
Atmodas iela 2a, Inčukalns
Jolanta Veselova Sociālā darbiniece 67977466 26621060 socdienests@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas 2a, Inčukalns
Uģis Lapiņš Sociālā dienesta vadītājas vietnieks - sociālais darbinieks 67977466 26621060 socdienests@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 2a, Inčukalns
Marina Čerkaskaja Sociālās palīdzības organizatore 67977466 26621060 marina.cerkaskaja@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 2a, Inčukalns
Valda Rozīte Psiholoģe 29114202 valda.rozite@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Vangaži, Parka iela 2
Eva Lukjanska D/C “Sarma” sociālā darbiniece 67977102 dc.sarma@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 1, Inčukalns
Inese Strauta D/C “Gauja” sociālā darbiniece 67977966 dc.gauja@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Ciemats "Gauja", Centra 6
Aija Mukāne Īres māja ar sociālajiem dzīvokļiem, pārzine 26198862 iresmaja@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Gaujaslīču 3, ciemats "Gauja"
Sņežana Marina Sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Vangažos 67995140 28645651 socdienests@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Ināra Kalniņa Vecākā sociālā darbiniece Vangažos 65795140 29465344 socdienests@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Zinaīda Gofmane Sociālā dienesta vadītāja 67977466 26463106 zinaida.gofmane@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Zane Ūtēna Sociālā darbiniece Vangažos 67995140 socdienests@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Sociālās palīdzības organizatore 67995140 socdienests@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Indra Hofmane Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem 67977466 26621060 indra.hofmane@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 2a, Inčukalns
Sabiedriskās attiecības
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Mārtiņš Pozņaks Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs (Pašvaldības izdevuma "Novada Vēstis" redaktors) 28328282 20271787 martins.poznaks@incukalns.lv
Aila Ādamsone Sabiedrisko attiecību speciāliste 28440160 aila.adamsone@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Bāriņtiesa
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Iveta Kokina Bāriņtiesas priekšsēdētāja 67977248 29424944 iveta.kokina@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas 4, Inčukalns
Renāte Grišāne Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 67995150 20228027 renate.grisane@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Dzimtsarakstu nodaļa
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Jautrīte Siliņa Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 65795150 29994556 jautrite.silina@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvalde
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Māris Onskulis Dzīvojamā fonda pārvaldnieks 62005497 26374223 maris.onskulis@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Meža iela 1, Vangaži
Bibliotēka
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Vija Onskule Bibliotekāre 67977473 vija10@inbox.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4
Vineta Bordāne Filiālbibliotēkas vadītāja 67995502 biblio@vangazi.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Jeļena Ozoliņa Inčukalna novada bibliotēkas vadītāja 67977473 jelena.ozolina@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads
Gunda Keiša Bibliotekāre @
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
IT speciālisti
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Imants Tučs IT speciālists imants.tucs@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Jevgēnijs Sergejevs IT speciālists 28374804 jevgenijs.sergejevs@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Pēteris Caics IT speciālists 28374804 peteris.caics@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Pašvaldības ēku un teritoriju apsaimniekošanas daļa
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Arnis Uzuliņš Ēku un teritoriju apsaimn. daļas vadītājs 29453100 arnis.uzulins@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Sagādnieks
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Gunārs Ozoliņš Autovadītājs - sagādnieks 27801004 gunars.ozolins@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Kapu pārraudzība
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Velta Luce Kapu pārraudze Inčukalnā 29375462 @
Vija Deņisova Kapu pārraudze Vangažos 26348335 @

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU