AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Informācija pašvaldības dzīvokļu īrniekiem! Inčukalna novadā līdz 30.jūnijam neaprēķinās soda procentus par nesamaksāto īres maksu Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību.

Vangažu bibliotēka

Adrese: Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
E-pasts: biblio@vangazi.lv

Vangažu pilsētas filiālbibliotēkas vadītāja: Vineta Bordāne

Tālrunis: 67995502

Bibliotekāre: Gunda Keiša

 

NOVADA BIBLIOTĒKAS VASARAS DARBA LAIKS

(NO 1.JŪLIJA LĪDZ 31.AUGUSTAM)

 

PIRMDIENA

09.00 - 19.00

OTRDIENA  

09.00 – 17.00  

TREŠDIENA

09.00 – 17.00

CETURTDIENA

09.00 – 17.00

PIEKTDIENA    

09.00 – 15.00

SESTDIENA  

Slēgts

SVĒTDIENA      

Slēgts

 • Pusdienu pārtraukums no pl.12.00 - 13.00
 • Katra mēneša pēdējā piektdiena Spodrības diena

NOVADA BIBLIOTĒKAS ZIEMAS DARBA LAIKS

(NO 1.SEPTEMBRA LĪDZ 30.JŪNIJAM)

 

PIRMDIENA

10.00 - 19.00

OTRDIENA  

10.00 – 17.00  

TREŠDIENA

9.00 – 17.00

CETURTDIENA

10.00 – 19.00

PIEKTDIENA    

10.00 – 17.00

SESTDIENA  

Slēgts

SVĒTDIENA      

Slēgts

 • Pusdienu pārtraukums no pl.12.00 - 13.00
 • Katra mēneša pēdējā piektdiena Spodrības diena

Inčukalna novada bibliotēkas filiālbibliotēka Vangažu pilsētas bibliotēka ir Inčukalna novada bibliotēkas struktūrvienība.

 • 2009.gadā veiktās reģionālās reformas rezultātā Vangažu pilsēta tika pievienota Inčukalna pagastam. Resursu taupīšanas nolūkā Vangažu pilsētas bibliotēka tika apvienota ar Inčukalna novada bibliotēku.
 • 2014.gada 17.decembrī tika veiktas izmaiņas Inčukalna novada pašvaldības struktūrā un noteikts, ka administrācijas struktūrvienība ir Inčukalna novada bibliotēka ar filiālbibliotēku „Vangažu pilsētas bibliotēka”.
 • 2016.gadā notikusi atkartota bibliotēkās akreditācija. Akreditācijas komisijas slēdziens ir: Inčukalna novada filiālbibliotēka Vangažu pilsētas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Bibliotēkai ir vietējās informācijas, izglītošanas, atpūtas, sociālās komunikācijas centra nozīme. Tā nodrošina kvalitatīvas informācijas pieejamību ikvienam lietotājam un komplektē iespieddarbus un citus dokumentus visām lietotāju grupām, ņemot vērā arī viņu vēlmes.

Bibliotēka sniedz šādus pamatpakalpojumus:

 • Lietotāju reģistrācija
 • Literatūras izsniegšana uz mājām
 • Grāmatu lietošanas termiņa pagarināšana
 • Laikraksti un žurnāli (40 nosaukumi)
 • Laikrakstu un žurnālu arhīvs
 • Grāmatu elektroniskā rezervēšana
 • DVD un CD kolekcijas
 • Datubāzes (Lursoft un Letonika)
 • Filmas no portāla filmas.lv
 • Uzziņas un konsultācijas
 • Starpbibliotēku abonements
 • Bezmaksas internets un datori
 • Bibliotēkā pieejams plašs bērnu un jauniešu literatūras klāsts, kā arī periodiskie izdevumi pirmsskolas vecuma bērniem un jauniešiem
 • Bibliotēka regulāri organizē izstādes un pasākumus par dažādiem sabiedrībā aktuāliem tematiem.

Visi bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bezmaksas. Bibliotēka sniedz arī maksas pakalpojumus (kopēšana, izdruka, skenēšana), kuru izcenojumi ir apstiprināti Inčukalna novada domē.

Vangažu pilsētas bibliotēkas krājums

Kopējais bibliotēkas materiālu krājums 2016.gada decembrī ir 16 435 eksemplāri. Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami dažādi informācijas nesēji: 15303 grāmatas, t.sk. 4418 bērnu grāmatas, 41 dažādu nosaukumu žurnāli un laikraksti latviešu un krievu valodā, audiovizuālie dokumenti, bezmaksas internets. Bibliotēka nodrošina lietotājiem nepieciešamos pakalpojumus gan tradicionālā veidā, gan izmantojot informācijas tehnoloģijas.

Bibliotēkas krājuma veidošana notiek atbilstoši bibliotēkas izstrādātajai Inčukalna novada bibliotēkas Vangažu pilsētas filiālbibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politikai 2015.-2018.gadam. Regulāri tiek iepirkta jaunākā daiļliteratūra, bērnu literatūra un nozaru literatūra.

Vangažu pilsētas bibliotēkas apmeklētāji

2017. gadā pirmajos četros mēnešos kopējais reģistreto lietotāju skaits ir 1944. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto 49% reģistrēti lietotāji-, no tiem 32% ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Bibliotēkas aktīvu lietotāju skaits sastāda 25% no pilsētas iedzīvotāju skaita. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto arī Inčukalna novadā Inčukalna pagastā deklarētie iedzīvotāji, kuri ir reģistrēti kā lasītāji. 2016.gadā bibliotēkā reģistrētu bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem skaits –303. Fiziskais apmeklējumu skaits 2016 g.- 4825.

Bibliotēka domāta visām vecuma grupām, sākot ar pirmsskolas vecuma audzēkņiem līdz pieaugušajiem un sirmgalvjiem, tādējādi nodrošinot un veicinot tālākizglītības un mūžizglītības iespējas. Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā atrodas Vangažu vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis”, Kultūras nams, Dienas centrs „Vangaži”. Lai uzlabotu bibliotēkas darbu, tiek iesaistīti arī paši bibliotēkas apmeklētāji. Bibliotēkā ir atsauksmju un ierosinājumu grāmata, kurā bibliotēkas lietotāji izsaka savas vēlmes un ierosinājumus. Bibliotēkas pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumiem. Par bibliotēkas darbu, pakalpojumiem, to pieejamību tiek organizētas aptaujas.

Vangažu pilsētas bibliotēkas aktualitātes

Pateicoties Inčukalna novada pašvaldībai ar katru gadu uzlabojas bibliotēkas materiālais un tehniskais stāvoklis. Iegādātas jaunas mēbeles.

 • 2015.gadā Bibliotēkai tika ierīkota jauna videonovērošanas sistēma, kā arī iegādāts jauns dators bibliotēkas lietotājiem.
 • 2016.gada tika veikts kāpņu telpu remonts.
 • 2017.gada tika veikts kosmētiskais remonts visas bibliotēkas telpās, iegādāti  jaunie grāmatu plaukti un uzstāditi jauni LED gaismekļi.

Lasītāju ērtībai! 

Ja zināt, kāda grāmata Jums nepieciešama, Jūs varat ieskatīties elektroniskajā katalogā un pārliecināties, ka tāda ir Vangažu bibliotēkā. Lai to izdarītu, Jums jāatver web lapa www.google.lv, meklētājā jāievada atslēgas vārdi "salaspils elektroniskais katalogs" un meklēšana var sākties.

SAISTĪTIE JAUNUMI