AKTUĀLI

Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

Par novadu

Arheoloģiskie pētījumi liecina, ka Inčukalna teritorija bijusi Gaujas lībiešu apdzīvota jau 1. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Senajos laikos tagadējā Inčukalna pagasta teritorijā (Vangažu pusē) bijis ķieģeļu ceplis un čuguna lietuve. Viduslaikos – arī vara kausētava, stikla rūpnīca un papīra manufaktūras ražotne, māla trauku darbnīca un glabātuve. Būvējot Rīgas - Valkas dzelzceļu, 19. gs. 80. gados Inčukalna pagastā ierīkota dzelzceļa stacija Hincenberg, un līdz ar to sākusies straujāka Inčukalna attīstība.

Novads robežojas ar Ropažu, Garkalnes, Siguldas, Krimuldas, Sējas un Ādažu novadiem. 

Inčukalna novads savulaik tika saukti par zaļajiem vārtiem uz Vidzemi. Šodien mūsu novads ir vārti arī uz galvaspilsētu. Tomēr visvairāk mēs par savu novadu mīlam teikt - iespēju novads. Šeit iespēju netrūkst. Inčukalna novadā ir gan iespēja atpūsties, gan aktīvi līdzdarboties gan dažādās kultūras aktivitātēs, gan novada attīstībā. 

   

Īsumā galvenie dati:

Inčukalna novads izveidojās 2009.gadā, kad pēc reformas tika apvienota Vangažu pilsēta un Inčukalna pagasts. 

Ģerbonis:

Inčukalna novada ģerbonis apstiprināts 2012.gadā. Ģerbonī iekļautas zelta un zaļā krāsa. Čiekurs simbolizē attīstību, jo no viena čiekura izaug priežu mežš. 

Inčukalna novads atrodas Vidzemē, ~ 35 km attālumā no Rīgas. Pašvaldība robežojas ar Ropažu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Ādažu un Garkalnes novadiem.

Inčukalna novada platība ir 112 km2 un to veido Vangažu pilsēta (5,1 km2) un Inčukalna pagasts (107,1 km2) – tajā skaitā Gaujas ciems un Egļupe.

Novada administratīvais centrs - Inčukalns.

Iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir 8167 iedzīvotāji (Iedzīvotāju reģistra dati uz 2021.gada janvāri)

Apdzīvojuma struktūru Inčukalna novadā veido Vangažu pilsēta un Inčukalna pagasts, kā arī lielākās apdzīvotas vietas – Gauja un Egļupe.

Uzņēmējdarbība: lielākoties novadā uzņēmumi darbojas mežizstrādes, kokapstrādes, metālapstrādes, betonražotnes, kažokādu apstrādes un pakalpojumu sniegšanas nozarēs.

Dabas resursi: novads ir bagāts ar mežiem, tie aizņem 63% no kopējās novada teritorijas. Novadā ir arī smilts, grants un kūdras atradnes.

Transporta infrastruktūra: novada teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2), Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) (A3) un reģionālais autoceļš Inčukalns – Ropaži - Ikšķile (P10), kā arī dzelzceļa līnija Meitene - Jelgava - Rīga - Lugaži.