AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Informācija pašvaldības dzīvokļu īrniekiem! Inčukalna novadā līdz 30.jūnijam neaprēķinās soda procentus par nesamaksāto īres maksu Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību.

Vangažu Sarkanā krusta pirmorganizācija

Vadītāja: Ārija Teivāne

Adrese: Parka iela 2, Vangaži, LV-2136
Darba laiks: Ceturtdien no plkst.13.00 -16.00
E-pasts: sarkanais.krusts_vangazi@cc.lv
 

VAIRĀK PAR LATVIJAS SARKANO KRUSTU

Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) ir biedru un brīvprātīgo organizācija, kuras darbība pamatā aptver visu Latvijas teritoriju. Katrā reģionā darbojas LSK komiteja ar nodaļām pilsētās, pagastos un organizācijās, sniedzot palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietām. Vangažos tā ir Vangažu sarkanā krusta pirmorganizācija.
 
LSK statūtos un stratēģijā noteiktie pamatuzdevumi:
 • Popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības, SSK/SP kustības pamatprincipus.
 • Būt gataviem reaģēt ārkārtas situācijās sniedzot palīdzību cietušajiem, apmācīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā.
 • Pilnveidot sabiedrības izpratni par veselīgu dzīves veidu, attīstīt un pilnveidot LSK palīdzību sociālajā un veselības jomā.
 • Nodrošināt LSK meklēšanas dienesta darbu.
 • Popularizēt bezatlīdzības asins donoru kustību.
 • Citi uzdevumi atbilstoši kongresa apstiprinātajai stratēģijai.

Organizācijā ir:

 • 11 244 biedri
 • 1 363 brīvprātīgie
 • 28 komitejas
 • 329 nodaļas
 • 19 LSK jaunatnes nodaļas
   

LSK darbība balstās uz Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipiem:

Humānisms - atvieglot cilvēku ciešanas, aizsargāt dzīvību un veselību, nodrošināt cieņu pret cilvēku, veicināt savstarpējo sapratni, draudzību, sadarbību un ilgstošu mieru.
Objektīvums - cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība, netiek šķiroti pēc tautības, rases, statusa sabiedrībā, ticības vai politiskiem uzskatiem, jo LSK tiecas atvieglot ciešanas balstoties uz vajadzībām, prioritāri palīdzot tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams.
Neitralitāte - lai saglabātu uzticamību, LSK iesaistītie biedri un brīvprātīgie nenostājas neviena pusē, neiesaistās politiska, reliģiska vai ideoloģiska satura darbībās.
Neatkarība - kustība ir neatkarīga. Nacionālās biedrības, kā palīgs savas valsts valdībai humāno pakalpojumu sniegšanā, un darbojoties saskaņā ar savas valsts likumdošanu, vienmēr saglabā savu autonomiju, lai jebkurā gadījumā rīkotos saskaņā ar Kustības pamatprincipiem.
Brīvprātība - darbība tiek veikta brīvprātīgi, negūstot personisku labumu.
Vienotība - katrā valstī ir tikai viena Sarkanā Krusta vai Sarkanā Pusmēness biedrība. Tā ir pieejama visiem un veic humānu darbu visā valsts teritorijā.
Visaptverošums - SSK/SP kustība, kurā visām nacionālajām biedrībām ir vienādas tiesības un pienākumi, aptver visu pasauli.