AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> 15. un 16.novembrī notiks Latvijas Republikas Proklamēšanas 101 gadadienai veltīti svētku sarīkojumi No 2020.gada janvāra visa būvniecības dokumentācijas aprite notiks elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā

Vakances

 

Vangažu vidusskola aicina darbā direktora vietnieku saimnieciskajā darbā (uz pilnu slodzi)

Darba pienākumi:

 • Atbildēt par skolas inventāra, iekārtu un mācību līdzekļu glabāšanu, uzskaiti, iegādi, saudzīgu lietošanu un remontu, piedalīties budžeta plānošanā.
 • Organizēt, vadīt un kontrolēt tehnisko darbinieku efektīvu darbību.
 • Sekot elektroenerģijas ekonomiskam patēriņam un siltuma patēriņam skolā
 • Sekot saimniecisko līgumu izpildei.
 • Nodrošināt ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.
 • Nodrošināt tehniskā aprīkojuma izmantošanu skolēnu pasākumos skolas zālēs un ārpus skolas telpām.
 • Nodrošināt un veikt skolas, klašu, palīgtelpu sīko remontu.
 • Plānot nepieciešamos darbus stadiona uzturēšanai kārtībā, iesaistīties stadiona uzturēšanas darbos.

Prasības:

 • vidējā vai augstākā  tehniskā izglītība,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
 • prasme strādāt ar datoru un informācijas sistēmām lietotāja līmenī (MS Office: Excel, Word)

Darba vieta: Vangažu pilsēta

Darba laiks: normālais darba laiks (40 stundas nedēļā)

Amata alga: bruto EUR 745,00 - mēnesī

Darba devējs piedāvā: 

 • atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 • profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena gada nostrādāšanas;
 • koplīgumā noteiktās garantijas pēc viena gada nostrādāšanas.

CV un pieteikumu vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi vang_vsk@latnet.lv līdz 2019.gada 31.oktobrim. Papildus informācija pa tālruni 67995428

SIA "Vangažu namsaimnieks" aicina darbā Siltumtehnisko iekārtu inženieri

Darba pienākumi:

 • Veikt savlaicīgu, rūpīgu ēku inženierkomunikāciju, siltummezglu tehnisko apkopi, remontu;
 • Veikt apkures sistēmas parametru ieregulēšanu un kontroli;
 • Veikt apkures sistēmas dokumentācijas uzturēšanu, kontroli un uzraudzību;
 • Veikt ēku esošās siltumsistēmas situācijas analīzi un ierosinājumu izstrāde;
 • Pārzināt un strādāt ar tehnisko dokumentāciju.

 Prasības:

 • Augstākā tehniskā izglītība siltumenerģētikas un siltumtehnikas jomā;
 • Vēlama praktiskā darba pieredze līdzīgā amatā;
 • Pārzināt siltummezglu, siltuma inženierkomunikāciju apkopi, remontu un regulēšanu;
 • Interese par tehniskām lietām;
 • Latviešu valoda (B līmenis 2.pakāpe) un krievu valodas zināšanas;
 • Labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt patstāvīgi;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • Labas datorprasmes (MS Office);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Uzņēmums piedāvā:

 • Interesantu un dinamisku darbu stabilā uzņēmumā uz nenoteiktu laiku, uz pilnu slodzi;
 • Labus darba apstākļus;
 • Sociālās garantijas;
 • Stabilu atalgojumu no 1000 eiro mēnesī.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi "Siltumtehnisko iekārtu inženieris" amata pretendenti aicināti nosūtīt uz e-pasta adresi: info@vnams.lv līdz  02.11.2019.

Uzņēmums sazināsies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti uz 2.atlases kārtu - darba interviju. Pretendentiem, kuri nebūs tikuši līdz 2.atlases kārtai, pateicamies par atvēlēto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Jautājumi, zvanot pa tālruni 24116843.

Inčukalna novada pašvaldība aicina darbā Finanšu un grāmatvedības daļā - GALVENO GRĀMATVEDI

 Prasības:

 • 1 .līmeņa augstākā vai akadēmiskā  augstākā izglītība grāmatvedības, ekonomikas  vai finanšu jomā.
 • Normatīvo aktu finanšu un budžeta jomā pārzināšana un prasmes to piemērošanā.
 • Prasme pielietot savas zināšanas ekonomisko  un finanšu aprēķinu veikšanā, dokumentu , faktu un informācijas analīzē.
 • Prasme amata pienākumu  veikšanai  izmantot  datortehniku  un citu biroja  tehniku.
 • Prasme strādāt ar biroja programmatūru-MS Word,MDS Excel,
 • Prasme strādāt ar elektronisko dokumentu aprites sistēmām,
 • Labas komunikācijas  un sadarbības prasmes,
 • Spēja organizēt darbu patstāvīgi.

Amata pienākumi:

 • Nodrošināt domes centralizētās grāmatvedības  materiālo un finanšu resursu izmantošanu un īpašuma uzskaiti;
 • Nodrošināt domes centralizētās grāmatvedības uzskaiti atbilstoši vienotajai pašvaldības un tās padotībā  esošo iestāžu grāmatvedības kārtībai, tajā skaitā veikt pamatlīdzekļu uzskaiti un kārtošanu;
 • Nodrošināt domes centralizētās grāmatvedības budžeta ieņēmumu un izdevumu uzskaiti saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un atbilstoši LR Finanšu ministrijas noteiktajai budžeta ekonomiskajai klasifikācijai;
 • Sekot, lai izpildei pieņemtie dokumenti būtu juridiski, ekonomiski, un administratīvi pareizi noformēti, lai uz tiem būtu par operāciju veikšanu atbildīgo personu akcepts;
 • Sastādīt domes centralizētās grāmatvedības mēneša, ceturkšņa un gada pārskatus par pašvaldības budžetu ieņēmumiem un izdevumiem, īpašumiem, krājumiem un saistībām atbilstoši LR Finanšu ministrijas noteiktajai klasifikācijai. Apstiprinātos pārskatus iesniegt Valsts Kasē tās noteiktajos termiņos un kārtībā;
 • Sagatavot , apstiprināt  un iesniegt domes centralizētās grāmatvedības finanšu pārskatus (mēnešu, ceturkšņu, operatīvos un  gada) Valsts Kasei, Finansu ministrijai, Izglītības ministrijai, Kultūras ministrijai u.c. institūcijām par budžetu ieņēmumiem un izdevumiem, īpašumiem, krājumiem un saistībām atbilstoši LR Finanšu ministrijas noteiktajai klasifikācijai noteiktajos termiņos un kārtībā;
 • Sagatavot ikmēneša un gada PVN deklarācijas, iesniegt VID. Nodrošināt savlaicīgu nodokļu nomaksu.
 • Organizēt centralizētās grāmatvedības inventarizāciju norisi.
 • Sagatavot ceturkšņa pārskatus  par autoceļu fonda izlietojumu un iesniegt Satiksmes ministrijā.
 • Sagatavot un iesniegt  valsts mērķdotāciju izlietojumu ( pedagogu atlīdzība, mācību grāmatas, brīvpusdienas, tautas kolektīvu vadītāju  atlīdzība).
 • Sagatavot statistikas gada pārskatus.
 • Piedalīties publiskā gada pārskata  sagatavošanā.

Darba vieta: Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads.

Darba laiks: Normālais darba laiks 40 stundas nedēļā

Amata alga EUR 1300,- pirms nodokļu nomaksas

Motivācijas vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu dome@incukalns.lv līdz 18.10.2019. ieskaitot vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domē,  Klientu apkalpošanas centrā,  Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141.

Tālrunis uzziņām 67977278.

Datu pārzinis ir Inčukalna novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000068337, juridiskā adrese Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.

Informējam, ka iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu pieteikumu Inčukalna novada domes  atlases procesa gaitā.

Aicinām izvērtēt CV iekļautās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un darba pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.


PSIA "Vangažu Avots" aicina darbā rādījumu kontrolieri

Pašvaldības kapitālsabiedrība “Vangažu Avots” aicina darbā darbinieku – “Kontrolieri”.

Darba pienākumi:

 • Iedzīvotāju ūdens skaitītāju rādījumu pārbaude un pārbaudes akta aizpildīšana
 • Darbs visā Inčukalna novadā (galvenokārt, Vangaži, Inčukalns, Gauja).

Prasības:

 • Augsta atbildības sajūta
 • Iespēja izmantot savu privāto auto un B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Valsts valodas zināšanas

Mēs piedāvājam:

 • Atalgojums 430 EUR mēnesī
 • Elastīgu darba laiku
 • Kompensāciju par degvielu un privātā auto izmantošanu darba vajadzībām

Pieteikumus sūtīt uz info@vangazuavots.lv līdz 2019. gada 18. oktobrim.