AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

Vakances

Inčukalna novada Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde "Jancis" aicina darbā PIRMSSKOLAS IESTĀDES MĀSU

(1 slodze)


Pienākumi:

 • Veikt medicīniski-profilaktisko darbu
 • organizēt higiēnisko un saimniecisko pasākumu norisi
 • organizēt izglītojamo ēdināšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

Prasmes:

 • Valsts valodas prasme: latviešu- augstākais līmenis C
 • Izglītības līmenis: profesionālā vidējā izglītība

Darba laika veids:

Normālais darba laiks

Darba veids:

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Darba vietas adrese: Smilšu iela 2, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136

Atalgojums: 700.00 euro pirms nodokļu nomaksas

Kontaktinformācija: e-pasts: pii_jancis@incukalns.lv, tālrunis 67995292, 26516744


Inčukalna pamatskola aicina darbā vispārējās pamatizglītības skolotāju - ĶĪMIJAS SKOLOTĀJU

Prasības: 

 • Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai MK noteikumos nr. 569 noteiktais

Darba apraksts:

 • Mācību stundu vadīšana 8.,9. klasei
 • Nepilna slodze (4 kontaktstundas)

Atalgojums:

 •  140 EUR bruto mēnesī

Algas izmaksas veids: Laika darba alga

Darba uzsākšanas laiks: no 2020.gada 1.septembra

Līgums: uz nenoteiktu laiku

Darba vieta - Inčukalns, Zvaigžņu iela 2. CV līdz 14.08.2020. sūtīt uz e-pastu: kaspars.kiris@incukalns.lv, zvanīt direktoram Kasparam Kirim mob.28451134.


Inčukalna pamatskola aicina darbā MEDMĀSU

Prasības: 

 • Izglītības un kvalifikācijas sertifikācija atbilstoši amata prasībām
 • Valsts valodas prasmes augstākajā pakāpē
 • Prasme strādāt ar datoru
 • Jābūt reģistrētai māsu reģistrā

Darba apraksts:

 • Sanitāro un higiēnisko normu prasību kontrole
 • Bērnu veselības stāvokļa novērošana
 • Pirmās palīdzības sniegšana
 • 0,7 slodze

Atalgojums:

 • 539 EUR bruto mēnesī

Darba uzsākšanas laiks: no 2020.gada 17.augusta

Līgums: uz nenoteiktu laiku

Darba vieta - Inčukalns, Zvaigžņu iela 2. CV līdz 14.08.2020. sūtīt uz e-pastu: kaspars.kiris@incukalns.lv, zvanīt direktoram Kasparam Kirim mob.28451134.
 


Inčukalna pamatskola aicina darbā SOCIĀLO PEDAGOGU

Prasības: 

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikāciju vai  MK noteikumos nr. 569 noteiktais

Darba apraksts:

 • Mācību stundu vadīšana 5.-9. klasei
 • Normālais darba laiks
 • 0,5 likme

Atalgojums:

 • 405 EUR bruto mēnesī

Algas izmaksas veids: Laika darba alga

Darba uzsākšanas laiks: no 2020.gada 01.septembra

Līgums: uz nenoteiktu laiku

Darba vieta - Inčukalns, Zvaigžņu iela 2. CV līdz 14.08.2020. sūtīt uz e-pastu: kaspars.kiris@incukalns.lv, zvanīt direktoram Kasparam Kirim mob.28451134.


Inčukalna pamatskola aicina darbā vispārējās pamatizglītības skolotāju - SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJU

Prasības: 

 • Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai MK noteikumos nr. 569 noteiktais

Darba apraksts:

 • Sākumskolas skolotājs 
 • Mācību stundu vadīšana 1.-4. klasei
 • Normālais darba laiks
 • 1 likme

Atalgojums:

 • 820 EUR bruto mēnesī

Algas izmaksas veids: Laika darba alga

Līgums: uz 2020./21.mācību gadu

Darba uzsākšanas laiks: 17.08.2020.

Darba vieta - Inčukalns, Zvaigžņu iela 2. Darba devējs piedāvā risinājumus dzīvesvietas nodrošināšanai nodarbinātības periodā. CV līdz 14.08.2020. sūtīt uz e-pastu: kaspars.kiris@incukalns.lv, zvanīt direktoram Kasparam Kirim mob.28451134.


Inčukalna novada dome (reģ. nr.90000068337) izsludina pieteikšanos uz Juridiskās daļas jurista/esamatu

Prasības:

 • Otrā līmeņa profesionāla augstākā izglītība tiesību zinātnē (vēlams maģistra grāds tiesību zinātnē)

 • Pieredze jurista specialitātē vismaz divi gadi;

 • Praktiskā pieredze normatīvo aktu projektu, līgumu un administratīvo aktu izstrādē;

 • Vēlama pieredze publisko iepirkumu dokumentācijas izstrādē;

 • Pieredze personas interešu pārstāvībai tiesās un citās valsts un pašvaldību institūcijās;

 • Spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;

 • Labas valsts valodas zināšanas;

 • Labas zināšanas darba izpildei nepieciešamajos normatīvajos aktos;

 • Spēja analizēt un piemērot spēkā esošos normatīvos aktus;

 • Prasme strādāt ar datoru un informācijas sistēmām lietotāja līmenī (MS Office, Excel, Word, teksta redaktors, u.c.).

Darba pienākumi: 

 • Izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (lēmumu projektus, līgumus, administratīvos aktus, normatīvos aktus u.c. dokumentus), kā arī izvērtēt citu pašvaldības administrācijas darbinieku un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus, tajā skaitā, bet ne tikai par jautājumiem, kas saistīti ar:

 1. Izglītības, kultūras, sporta jomās ietilpstošiem jautājumiem;
 2. īres un nomas tiesību jautājumiem;
 3. Valsts amatpersonas statusa un interešu konflikta novēršanu;
 • Pārstāvēt Inčukalna novada pašvaldību tiesvedības procesos, sagatavot tiesvedības dokumentus, tai skaitā, bet ne tikai sagatavot prasības pieteikumus, tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanas rakstus, paskaidrojumus un iebildumus, pilnvaras un citus dokumentus iesniegšanai tiesu instancēs;

 • Sagatavot dokumentus publisko iepirkumu vajadzībām atbilstoši publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām;

 • Nodrošināt un pilnveidot pašvaldības tiesvedības uzskaiti un kontrolēt kompetencē esošo tiesas nolēmumu izpildi;

 • Sagatavot atzinumus par domes sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem;

 • Sniegt juridiskas konsultācijas Inčukalna novada pašvaldības administrācijas un iestāžu darbiniekiem, vadībai, deputātiem, kā arī kompetences ietvaros ar pašvaldības funkciju izpildi saistītos jautājumos-iedzīvotājiem;

 • Sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai komiteju un domes sēdēs un izskatīt nozares speciālistu sagatavotos lēmuma projektus;

 • Piedalīties domes komiteju, komisiju, darba grupu un domes sēdēs atbilstoši amata kompetencei vai uzaicinājumam.

Darba vieta: Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141

Darba laiks:normālais darba laiks (40 stundas nedēļā)

Darba alga: bruto EUR 1382,00 mēnesī

Piedāvājam:

 •  atbildīgu darbu atsaucīgā un draudzīgā kolektīvā;

 •  profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;

 • sociālās garantijas;

 • veselības apdrošināšanu pēc viena gada nostrādāšanas;

 • koplīgumā noteiktās garantijaspēc viena gada nostrādāšanas.

Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: dome@incukalns.lv ar norādi "Jurists" vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna nov.) līdz 2020.gada 20.maijam plkst.17.00.

Tālrunis uzziņām 25766474. Uz pārrunām tiks uzaicināti otrās kārtas pretendenti.


Inčukalna novada Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku ar ģimenēm ar bērniem

Darba pienākumi:

 • vadīt sociālos gadījumus, identificēt klienta sociālās problēmas, izvērtēt sociālo situāciju, piesaistīt nepieciešamos resursus, lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības;
 • informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem;
 • sadarboties ar valsts un citām pašvaldības iestādēm, organizēt un piedalīties starpinstitucionālās un starpprofesionālās komandas tikšanās;
 • pēc pieprasījuma sagatavot atzinumus, ziņojumus;
 • strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) un nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS);
 • apsekot klientus dzīvesvietā;
 • veikt preventīvo darbu ar ģimenēm un jauniešiem, lai novērstu sociālo problēmu rašanos.

Prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta prasībām;
 • apgūta apmācība riska faktoru novērtēšanā ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • pieredze darbā ar ģimenēm ar bērniem;
 • pieredze sociālo gadījumu vadīšanā, rehabilitācijas plānu izstrādē sadarbībā ar klientiem;
 • zināšanas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības institūciju darbības tiesiskajā regulējumā Latvijā;
 • lieliskas komunikācijas prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valoda – sarunvalodas līmenī;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, datu bāzes, interneta pārlūkprogrammas);
 • prasmes strādāt komandā;
 • prasmes strādāt intensīvi un patstāvīgi organizēt savu darbu.

Paredzēts pilns darba laiks, 40 stundas nedēļā, uz nenoteiktu laiku. Pārbaudes laiks 3 mēneši. Darbs Inčukalnā – Atmodas 2a, Inčukalns. Atalgojums – EUR 1080 pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2020. gada 31. maijam uz e-pasta adresi: socdienests@incukalns.lv.

Vai iesniegt Inčukalna novada pašvaldības kancelejā ar norādi Sociālā dienesta vadītājai Z. Gofmanei.


Inčukalna novada Sociālais dienests aicina darbā psihologu

Darba pienākumi:

 • sniegt psiholoģisko palīdzību dažādām iedzīvotāju grupām, sadarbībā ar klientu risināt psiholoģiska rakstura problēmas;

 • veikt klientu psiholoģisko izpēti un sniegt atzinumus par to;

 • nodrošināt profilaktisku atbalsta pakalpojumu sniegšanu personām riska situāciju mazināšanai;

 • dalība komandas darbā sociālo gadījumu risināšanā.

Prasības:

 • profesionāla augstākā izglītība klīniskajā psiholoģijā;

 • ir atbilstība Psihologu likuma 3. panta prasībām;

 • pieredze darbā ar dažādām klientu grupām;

 • lieliskas komunikācijas prasmes;

 • teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valoda – sarunvalodas līmenī;

 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, datu bāzes, interneta pārlūkprogrammas);

 • prasmes strādāt komandā;

 • prasmes strādāt intensīvi un patstāvīgi organizēt savu darbu;

 • pieredze darbā pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību;

 • psihologa darbību reglamentējošo dokumentu pārzināšana;

 • vēlama vismaz 3 gadu pieredze profesijā.

Piedāvājam pusslodzes darbu – 20 stundas nedēļā. Atalgojums – EUR 512.50. Darbs Inčukalnā.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz2020. gada 14. maijam uz e-pasta adresi: socdienests@incukalns.lv. Vai iesniegt domes kancelejā ar norādi sociālā dienesta vadītājai Z. Gofmanei.