AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums.

Vakances

Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde “Jancis”

Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis”  2021./2022. mācību gadā aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju uz noteiktu laiku.   

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem  nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • spēja plānot, vadīt un analizēt savu darbu;
 • prasme strādāt komandā;
 • prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Bruto alga 811,75 EUR par 0,85 slodzi.

Vairāk informācijas pa tālr.nr. +371 26516744

 

Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis”  2021./2022. mācību gadā aicina darbā pirmsskolas izglītības psihologu  uz nenoteiktu laiku .

Prasības pretendentam:

 • izglītības un skolu psiholoģijas profesionālās darbības jomā reģistrēts psihologs, kurš ieguvis atbilstošo sertifikātu vai noslēdzis līgumu ar psihologu-pārraugu, kuram piešķirtas pārraudzības tiesības izglītības un skolu psiholoģijas profesionālās darbības jomā
 • vēlams darba stāžs psihologa specialitātē;
 • labas latviešu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;
 • iniciatīva un patstāvība, pildot darba pienākumus;
 • atbildības sajūta, patstāvība un ātra reakcija krīzes situācijās.

Bruto alga 543,00 EUR par 0,6 slodzi.

 

vairāk informācijas pa tālr.nr. +371 26516744

 

Vangažu vidusskola 2021./2022. mācību gadā aicina darbā  bioloģijas skolotāju uz nenoteiktu laiku

Prasības:

 •  pasniegt  bioloģiju 7.- 12.klasēs 16 stundas
 • izglītība atbilstoši noteikumiem “Par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (var būt arī students);
 • labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;
 • iniciatīva un patstāvība, pildot darba pienākumus;
 • augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē.

Piedāvājam:

 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • iespēju profesionāli pilnveidoties un augt mērķtiecīgā kolektīvā;
 • nepilnu darba slodzi;
 • bruto atalgojums par 30 darba stundām bez papildus pienākumu uzņemšanās plānots 950,00 EUR apmērā.
 • sociālās garantijas (veselības apdrošināšana)

Pieteikties darbā,  nosūtot CV un motivācijas vēstuli  uz e-pasta adresi vang_vsk@latnet.lv  līdz 30 jūlijam.

Papildus informācija  tālr. 29456541