AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> No 2020.gada janvāra visa būvniecības dokumentācijas aprite notiks elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas paziņojumu no 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”.

Veidlapas un citi dokumenti

Iedzīvotāju aptaujas anketas

Lai noskaidrotu Inčukalna novada iedzīvotāju viedokli par šobrīd piedāvāto novadu apvienošanu, Inčukalna novada dome 21.08.2019. sēdē nolēma organizēt Inčukalna novada iedzīvotāju sapulci un aptauju. 

Neskaidrību gadījumā lūdzu zvaniet Klientu apkalpošanas centram pa tālruni 67995650, 65505888 vai 25629232. Plašāka informācija: https://www.incukalns.lv/public/lat/iedzivotaju_aptauja/

Esiet aktīvi un paudiet savu viedokli!

Iesniegumi Inčukalna novada domei 
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
Iesniegums Inčukalna novada bāriņtiesai
Citi dokumenti