AKTUĀLI

Sportojot ārā, jāatceras par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu! Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

Izsoles

   
1

Pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek atsavināts izsoles objekts - nekustamais īpašums, zemes starpgabals, kas atrodas Liepu iela 7A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads

2

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldības valdījumā esošais dzīvoklis Nr.11, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā

3

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Garā iela 53, Egļupe, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads

4

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldības valdījumā esošais dzīvoklis Nr.13, kas atrodas Siguldas ielā 1a, Vangažos, Inčukalna novadā

5       

Pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek atsavināts izsoles objekts- nekustamais īpašums, zemes starpgabals, kas atrodas Liepu iela 7B, Inčukalns, Inčukalna pagasts

Notikušās izsoles:

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldības valdījumā esošs dzīvoklis Nr.65, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos

SAISTĪTIE JAUNUMI