AKTUĀLI

Laipni lūgti Siguldas novadā! Visu informāciju iespējams atrast tīmekļa vietnē www.sigulda.lv!

Klientu apkalpošanas centrs

INČUKALNA  PAGASTA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

 • Adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
 • Tālrunis: 66954820
 • E-pasts: incukalns@pakalpojumucentri.lv
 • VPVKAC darba laiks:

P. 8:00–13:00 un 14:00–18:00
O. 8:00–13:00 un 14:00–17:00
T. 8:00–13:00 un 14:00–17:00
C. 8:00–13:00 un 14:00–18:00
Pk. 8:00–14:00
S., Sv. BRĪVS

 • VPVKAC sniegtie pakalpojumi:

No 2020.gada 1.janvāra speciālisti palīdz apgūt Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanu, kā arī sniedz konsultācijas un palīdz elektroniski pieteikt Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) pakalpojumus.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) elektronisko pakalpojumu klāsts:

 • Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana;
 • Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai;
 • Mani dati VDEĀVK;
 • Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu.

Informēšana par Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) pakalpojumu klāstu, palīdzība elektroniski pieteikties atsevišķiem pakalpojumiem:

 • Profesionālās piemērotības noteikšana;
 • Profesionālā rehabilitācija (informācija);
 • Transportlīdzekļa pielāgošana;
 • "B" kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācība.

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) atbalsts. Informācijas sniegšana par šādiem BIS pieejamajiem pakalojumiem:

 • Informācija par BIS publiskās sistēmas sadaļu "e-pakalpojumi";
 • Informācija par BIS publiskās sistēmas lietotāja darba vietu;
 • Palīdzība BIS e-pakalojuma "Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem" izmantošanā.

Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:

UZMANĪBU – SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

 

Lauksaimniecības datu centrs

1. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums no 2017. gada)

Lauku atbalsta dienests

1. Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā

Konsultācijas (e-pakalpojums)

Nodarbinātības valsts aģentūra

Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:

 

1. CV un vakanču reģistrēšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

3. Informatīvās dienas e-versija

Konsultācijas

4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

5. Profilēšana

Konsultācijas

6. Karjeras pakalpojumi

Konsultācijas

7. Apmācību monitorings

Konsultācijas

8. Darba tirgus prognozes

Konsultācijas (e-pakalpojums)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

Konsultācijas (e-pakalpojums)

3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

Konsultācijas (e-pakalpojums)

4. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants

Konsultācijas (e-pakalpojums)

5. Manā īpašumā deklarētās personas

Konsultācijas (e-pakalpojums)

6. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Konsultācijas (e-pakalpojums)

7. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

Konsultācijas (e-pakalpojums)

8. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi

Konsultācijas (e-pakalpojums)

9. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai

Konsultācijas (e-pakalpojums)

10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

Konsultācijas (e-pakalpojums)

11. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

Konsultācijas (e-pakalpojums)

12. Šengenas vīzas pieteikums

Konsultācijas (e-pakalpojums)

13. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

14. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa

Konsultācijas (e-pakalpojums)

Uzņēmumu reģistrs

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

Konsultācijas (e-pakalpojums)

2. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.

Konsultācijas (e-pakalpojums)

Valsts darba inspekcija

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.

Konsultācijas (e-pakalpojums)

2. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

4. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas (e-pakalpojums)

Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem e-pakalpojumiem:

 

1. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.

Konsultācijas (e-pakalpojums)

2. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

Konsultācijas (e-pakalpojums)

3. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

4. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

Konsultācijas (e-pakalpojums)

5. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

6. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

7. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

8. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

Konsultācijas (e-pakalpojums)

9. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas (e-pakalpojums)

10. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas (e-pakalpojums)

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

 

1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

2. Darbavietas higiēniskais raksturojums

Konsultācijas (e-pakalpojums)

3. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

Konsultācijas (e-pakalpojums)

4. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

Konsultācijas (e-pakalpojums)

5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

Konsultācijas (e-pakalpojums)

6. Ziņojums par arodslimības gadījumu

Konsultācijas (e-pakalpojums)

Valsts ieņēmumu dienests

Iesniegumu pieņemšana par:

 

1. Algas nodokļa grāmatiņu

Klātienes pakalpojums

2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana

Klātienes pakalpojums

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu

Klātienes pakalpojums

4. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai

Klātienes pakalpojums

Atbalsta sniegšana darbam ar EDS

Konsultācija (e-pakalpojums)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1. Apbedīšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

2. Bezdarbnieka pabalsts

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

4. Bērna kopšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

5. Bērna piedzimšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

7. Ģimenes valsts pabalsts

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

8. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

9. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

10. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

11. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

12. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

13. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

14. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu

Klātiene pakalpojums (e-pakalpojums)

15. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

16. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

17. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

18. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

19. Invaliditātes pensija

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

20. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

21. Maternitātes pabalsts

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

22. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

23. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

24. Paternitātes pabalsts

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

25. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

26. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

27. Slimības pabalsts

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

28. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

29. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

30. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

31. Vecāku pabalsts

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

32. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

33. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

34. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums)

Valsts zemes dienests

Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1.  „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv 

Konsultācija (e-pakalpojums)

2. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei 

Konsultācija (e-pakalpojums)

3. Mani dati Kadastrā 

Konsultācija (e-pakalpojums)

4. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību 

Konsultācija (e-pakalpojums)

5. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu 

Konsultācija (e-pakalpojums)

6. Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva

Konsultācija (e-pakalpojums)

7. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām 

Konsultācija (e-pakalpojums)

8. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām 

Konsultācija (e-pakalpojums)

9. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem 

Konsultācija (e-pakalpojums)

10. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām 

Konsultācija (e-pakalpojums)

11. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana 

Konsultācija (e-pakalpojums)

12. Mobilā lietotne kadastrs.lv 

Konsultācija (e-pakalpojums)

13. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana 

Konsultācija (e-pakalpojums)

×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas