AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

SIA "Vangažu Namsaimnieks"

 
Vadītājs: Māris Keišs
Tālrunis: +371 67995139 
Dežuranti: +371 67995261
E-pasts: namsaimnieks@vangazi.lv
Adrese: Gaujas iela 6, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
Mājaslapa: www.vnams.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās
8.00 - 12.00  un  13.00 - 17.00

Ceturtdienās
8.00 - 12.00  un  13.00 - 19.00

Iestādes darbības virzieni un mērķi

SIA “Vangažu Namsaimnieks” galvenie darbības virzieni ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija Inčukalna novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām.

2014.gadā uzņēmums galveno uzmanību veltīja siltuma pārvadei, realizācijai un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanai Vangažos, kā arī siltuma ražošanai un realizācijai Inčukalnā un Gaujā.

  2014.gada rudenī veiksmīgi tika pabeigti pirmās daudzdzīvokļu mājas renovācijas darbi Gaujas ielā 16, Vangažos. Projekts Nr.DMS/3.4.4.4.1/12/09/519 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 16, Vangažos, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” tika īstenots LIAA administrētās programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros (līguma Nr. L-DMS-12-0565).

     Projektā tika realizēta ārsienu un bēniņu siltināšana, jumta seguma nomaiņa, koplietošanas telpu un dzīvokļu logu nomaiņa, kāpņu telpu vējtveru izveide, logu aiļu siltināšana un siltuma sadales sistēmas rekonstrukcija.

     Pirmajā apkures sezonā pēc mājas renovācijas, salīdzinot ar vienāda tipa daudzdzīvokļu mājām Vangažos, siltumenerģijas patēriņš samazinājās par 50%.

Pievērs uzmanību!

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.182 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vangažu Namsaimnieks" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem", SIA "Vangažu Namsaimnieks" informē Vangažu pilsētas iedzīvotājus, ka starp SIA “Vangažu Namsaimnieks” un AS “Latvijas Gāze” tika noslēgts jauns dabasgāzes tirdzniecības līgums Nr. LG00234401 ar fiksēto gāzes cenu. Šai sakarā, laika posmā no 2018.gada 1.marta līdz 2019.gada 28.februārim, kas ir jaunā līguma darbības termiņš, SIA “Vangažu Namsaimnieks” piemēros Vangažu pilsētas iedzīvotājiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu 66,61 EUR/MWh, bez PVN.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome 2017.gada 28.decembrī apstiprināja SIA ,,Vangažu Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dažādām gāzes cenām. Tarifus ir iespējams skatīt šeit (pdf. formāta dokuments)

SIA "Vangažu Namsaimnieks" iepirkumi
Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma noteikumi Līguma izpildītājs Līgumcena EUR bez PVN Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums
26.06.2017

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vidzemes iela 5, Vangaži, Inčukalna novads

12.07.2017 plkst. 12:00

Pielikumi

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

     
30.03.2015

Nr. VN 2015/3 KF

„Katlumājas rekonstrukcija ar divu jaunu šķeldas katlu 1,4 MW katrs uzstādīšanu Gaujaslīču ielā 41, Gauja, Inčukalna novads”

06.05.2015

plkst. 12:00

Atbildes uz jautājumiem

 Pielikumi

2. kārtas nolikums

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

 SIA „Vidzemes Energoceltnieks.”, reģ. Nr. 44103008831 849998.33  07.05.2015 
27.03.2015

Nr. VN 2015/2 KF

„Katlumājas ar šķeldas katliem 1.1 MW un 1.4 MW tehniskā projekta izstrāde  un būvniecība Miera ielā 1, Inčukalnā"

06.05.2015

plkst. 12:00

Grozītais 2. kārtas nolikums

Grozījumi 2. kārtas nolikumā

Atbildes uz jautājumiem

Pielikumi

2. kārtas nolikums 

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

 SIA „P.M.G.”, reģ. Nr. 50003699021 1029670.00  07.05.2015 
 13.03.2015

 Nr. VN 2015/1 KF

  Siltumtrašu rekonstrukcija Gaujaslīču ielā Gaujā, Inčukalna novadā un siltumtrašu izbūve pa Miera, Saules un Zvaigžņu ielām  Inčukalnā

16.04.2015

plkst. 12:00

Precizējumi

2. kārtas nolikums 

Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

SIA „Vidzemes Energoceltnieks.”, reģ. Nr. 44103008831 326988.73 

08.05.