AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Pievērs uzmanību! Inčukalna novada iedzīvotāji aicināti noslēgt līgumus ar “Clean R”! Daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei. No 24.augusta līdz 25.septembrim var pieteikt pretendentus titulam "Goda novadnieks" 18.septembrī Vangažu Kultūras namā notiks Vangažu pilsētas dzimšanas dienai veltīts svētku koncerts

Būvvalde

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, līdz turpmākiem rīkojumiem, Inčukalna novada domes Būvvalde turpina nepieņemt apmeklētājus klātienē. Vajadzības gadījumā lūdzam sazināties telefoniski vai e-pastā.


Būvvaldes vadītājs, arhitekts: Mārtiņš Hofmanis
e-pasts: martins.hofmanis@incukalns.lv
Būvinspektors: Aivars Struka 
e-pasts: aivars.struka@incukalns.lv
Nekustamo īpašumu speciāliste: Sintija Veinberga
e-pasts: sintija.veinberga@incukalns.lv
Teritorijas plānotāja: Maija Bērziņa
e-pasts: maija.berzina@incukalns.lv

Pieņemšanas laiki:

Inčukalna novada domē (Atmodas iela 4, Inčukalnā)
Pirmdienās 13.00-19.00;
Ceturtdienās 8.00-12.00.
 
Būvvaldes tālrunis: 67977232
Būvvaldes epasts: buvvalde@incukalns.lv
Zemes ierīkotājas un teritorijas plānotājas tālrunis: 62007232
 
Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža ielā 1, Vangažos)
Trešdienās 8.00-12.00.
Tālrunis: 67995497

Pašvaldības nodeva par būvatļauju, apliecinājuma karti, paskaidrojuma rakstu, ekspluatācijā pieņemšanas aktu un dažādām Būvvaldes izziņām ieskaitāma Inčukalna novada pašvaldības domes norēķinu kontā AS "SEB banka" Siguldas filiāle, LV90UNLA0027800130800 vai AS "Swedbank", LV23HABA0551006519264, vai Inčukalna novada domes kasē un Vangažu pilsētas pārvaldes kasē.

 
Būvniecības ieceres un būvatļaujas:

Pareizticīgo baznīcas būvniecības iecere:

- Pārskats par publisko apspriešanu pareizticīgās baznīcas būvniecības iecerei

- Būvvaldes lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu

- Būvniecības ieceres planšete

- Būvvaldes lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību


Inčukalna Ziemeļu un Dienvidu gudrona dīķu būvniecības iecere:

- Lēmums par būvatļaujas izdošanu

- Pārskats par publisko apspriešanu

- Paziņojums par nodošanu publiskai apspriešanai

- Inčukalna novada būvvalde pēc Valsts Vides dienesta lūguma atcēlusi Paskaidrojuma raksta vēsturiski piesārņotās vietas "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" ēkas konservācijai (ieraksts būvatļauju žurnālā Nr. 147) akceptu.

 
Inčukalna novada pašvaldības autoceļu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā
 
Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas:

SAISTĪTIE JAUNUMI